ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 48
08:30 - 16:30     ประชุมคณะทำงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
เต็มวัน

13:00 - 18:00     ประชุมVDO conferant แผนบูรณาการเขตสุขภาพที่ 6
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมVDO conferant แผนบูรณาการเขตสุขภาพที่ 6 พยศ.

13:00 - 16:30     ประชุมคณะทำงาน 5ส.
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
ประชุมคณะทำงาน 5ส.
ตัวแทนกลั่มงานทุกกลุ่มงาน
17 คน