ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อังคาร 24 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 48
13:30 - 16:30     ประชุมคณะกรรมการ ITA
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
ประชุมคณะกรรมการ ITA สสจ.ตราด