ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 9 มีนาคม 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 08 พฤศจิกายน 2020 till 14 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 46)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 08 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 09 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
09:30 - 16:00     รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร (กรณีพิเศษ ระยะ ที่ 3)
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร (กรณีพิเศษ ระยะ ที่ 3)
10:00 - 12:00     ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรโครงการงบพัฒนาจังหวัด 64
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
จนท. 10 คน
อังคาร 10 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 16:00     ประชุม NCDs Board ผ่าน WebEx
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุม NCDs Board ผ่าน WebEx
จำนวน 10 คน
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
13:00 - 16:00     ประชุมชี้แจงการเข้าร่วม ALQ
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมชี้แจงการเข้าร่วม ALQ 15 คน
พุธ 11 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 16:00     สอบคัดเลือก ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 3
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
สอบคัดเลือก ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบ3
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
08:30 - 12:00     ประชุมการดำเนินงานคณะทำงานพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
จำนวน 10 คน (หน่วยงานนอก ) ภิญญดา
08:30 - 16:30     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทันตสาธารณสุข
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทันตสาธารณสุข
รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน 40 คน
เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2020