ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 15 พฤศจิกายน 2020 till 21 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 46)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2020
08:30 - 16:30     ประชุมมะเร็ง
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
จันทนา NCD
13:00 - 16:00     ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต
มณี บำรุง
ส่งเสริมฯ
อังคาร 17 พฤศจิกายน 2020
08:30 - 08:25     ประชุมคณะทำงานPCM/SIME
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ทั้งวัน
13:00 - 16:00     ประชุมหารือแนวทางการใช้งบประมาณปี 64
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมหารือแนวทางการใช้งบประมาณปี 64 พยศ.
พุธ 18 พฤศจิกายน 2020
08:30 - 16:30     ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยจ.ตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ผู้เข้าประชุม 80 คน
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2020

ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2020

เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2020