ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 9 มีนาคม 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 22 พฤศจิกายน 2020 till 28 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 48)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2020
08:30 - 16:30     ประชุมคณะทำงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
เต็มวัน
13:00 - 18:00     ประชุมVDO conferant แผนบูรณาการเขตสุขภาพที่ 6
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมVDO conferant แผนบูรณาการเขตสุขภาพที่ 6 พยศ.
13:00 - 16:30     ประชุมคณะทำงาน 5ส.
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
ประชุมคณะทำงาน 5ส.
ตัวแทนกลั่มงานทุกกลุ่มงาน
17 คน
อังคาร 24 พฤศจิกายน 2020
13:30 - 16:30     ประชุมคณะกรรมการ ITA
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
ประชุมคณะกรรมการ ITA สสจ.ตราด
พุธ 25 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 16:00     รายงานตัว ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบ3
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
รายงานตัว ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบ3
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 16:00     Cyber Security ภัยคุกคามของ Ransomware
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
Cyber Security ภัยคุกคามของ Ransomware
ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2020
08:30 - 16:30     อบรมความรู้เรื่องการการบริหารจัดการขยะยุคโควิด -19
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
อวล.จัดอบรมความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะยุตโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างใน สสจ.ตราด จำนวน 100 คน

13:00 - 17:00     ประชุม service plan สาขาหัวใจ ผ่าน yeallink
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุม service plan สาขาหัวใจ ผ่าน yeallink
เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2020